Vilka bränslen går Arlas bilar på?

Alla bilar som är Arla-profilerade, både tankbilar och distributionsbilar, är fossilfria. Vi kör på olika fossilfria och förnybara drivmedel, beroende på lastbilstyp och motor.
  • Biogas – som bl.a. produceras från kogödsel vilket sluter kretsloppet från bondgårdar och bidrar till en cirkulär ekonomi. Vi kör på både flytande biogas (LBG) och komprimerad biogas (CBG).
  • EL – Arla har idag en el-lastbil i Göteborg och en el-lastbil i Stockholm.
  • HVO 100 – är en helt fossilfri diesel som är tillverkad av olika typer av fetter, både animaliska fetter och vegetabiliska. Huvuddelen av råvaran till den HVO Arla använder i sina fordon är olika typer av restprodukter som exempelvis fett från slakterier eller använda vegetabiliska oljor. Eftersom det nästan enbart används olika typer av restprodukter vid produktionen så får detta bränsle en hög koldioxidreduktion jämfört med vanlig diesel.
  • RME 100 – är en fossilfri diesel som är tillverkad från rapsolja. Tillverkningen av den RME som Arla använder sig av sker huvudsakligen i Karlshamn. Den raps som används till rapsoljan som är råvaran i RME, kommer till största delen från svenska gårdar. När rapsen pressas till olja uppstår en restprodukt, rapskaka, som blir ett viktigt proteinrikt foder till mjölkkor och ersätter soja. Raps kan därför ge både en utmärkt fossilfri diesel samt ett proteinrikt djurfoder.
  • ED95 –  Tillverkas i Norrköping av spannmål av varierande kvalitet och restprodukter från livsmedelsindustrin. Biprodukter blir kolsyra & proteinfoder.
Palmolja
Ingen palmolja används vid tillverkningen av den HVO 100 som Arla använder sig av utan huvuddelen av råvaran är animaliska fetter från samt använda vegetabiliska oljor.

En mycket liten andel av råvaran är PFAD som är en restprodukt som uppkommer vid tillverkning av palmolja för livsmedelskonsumtion. Trots att PFAD är en restprodukt måste den PFAD som används måste vara spårbar ner till plantaget vilket också betyder att den omfattas av samma regelverk som alla råvaror odlade på jordbruksmark och som ska gå till drivmedelsproduktion. Bland annat är det helt förbjudet att dessa odlas på skövlad/nyodlad mark. Det finns ingen odling som syftar till att ta fram mer PFAD utan det är en i livsmedelsproduktionen oönskad produkt.

Arla Konsumentkontakt (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.