Till senaste kommentaren

Är det sant att mjölken innehåller var?

Det finns ju mycket propaganda mot mjölk, men det är svårt att hitta fakta som underbygger dessa påstående vissa gör angående mjölk.
Jag undrar om det är sant att all mjölk innehåller en liten mängd var (från infektera spenar), och att det är tillåtet enligt lag att mjölken innehåller en viss mängd var?

Trevlig sommar!

Kommentarer

 • Hej,
  Ditt eget blod innehåller förhoppningsvis en lagom mängd vita blodkroppar. Om du får en infektion så ökar antalet vita blodkroppar eftersom ditt immunförsvar vaknar. De vita blodkropparna är individens immunförsvar både på djur och på människor.

  Antalet vita blodkroppar kvarstår ett tag efter att infektionen är bekämpad men sjunker undnan för undan. Var uppstår i ett sår när det blir kraftig bakterietillväxt. Det är alltså naturligt med en viss nivå av vita blodkroppar som varierar när immunförsvaret lever. Utan vita bllodkroppar dör vi.
   
  Om en ko får en infektion, t.ex ett sår eller inflammation i sitt juver får kon feber och måste ibland få veterinärbehandling. Kon bekämpar infektionen och i juvret ökar cellhalten vid infektionen. Cellhalten går ner efter att infektionen har blivit bra.

  Kor reagerar på många sätt på sin omgivning genom att antalet celler i mjölken ökar eller minskar. Vi kan t.ex se att antalet celler ökar om kon dricker vatten ur regnvattenpölar eller likande. Vi bönder använder oss av cellhalten i mjölken för att bedöma juverhälsan. Cellerna mäts kontinuerligt vid varje provmjölkning. Alla bönder och mejerierna strävar efter låg cellhalt. Inom Arla har vi stenhårda krav. Utomlands tuillåts betydligt högre cellhalter

  Bönderna arbetar förebyggande genom god utfodring, hygieniskt bra foder, rätt sammansatt foderstat mm och en bra stallmiljö, god klövvård, juvervård mm. Allt som händer i kons miljö påverkar hennes cellhalt i mjölken.
  På vår gård har vi nyligen tagit emot Lrf:s guldmedalj av Kungen för vår fina kvalitet på mjölken. Det är vi stolta över!

  • Kon har inte var i mjölken,  det händer bara om kon får en akut juverinflammation och då måste kon behandlas med antibiotika.
  •  Ingen mjölk från sjuka kor får levereras till mejeriet.
  • Inte heller någon mjölk från behandlade kor.
  •   Ingen avvikande mjölk får levereras. 
  • Innan mjölkmaskinen sätts på kontrolleras noga att kvaliten på mjölken är ok och att kon känns normal i juvret. 

  Kor vars mjölk inte får normal cellhalt igen efter en juverinflammation bevakas nog och tas ur aveln.
  Ha en fin dag!
  Hälsningar
 • "Tas ur aveln" - vad innebär det? Konvalescens? Slakt?
 • Hej!
  Att man tar en ko ur avel innebär att man inte seminerar henne igen utan hon får mjölka av sig och sen gå till slakt,
  Ha en bra dag!
  Ewa Arlabonde
 • Om jag förstår rätt så försvinner vita blodkropparna helt efter en infektion?
  Bella
 • Hej!
  Vita blodkroppar finns naturligt i mjölken, men mängden celler som vi säger ska inte vara för högt. Höga celltal (vita blodkroppar) tyder på en infektion och det vill vi inte ha. läs mer på https://www.sva.se/spjuverbloggen/vad-ligger-celltalet-pa-hos-en-frisk-ko/
  Ha en bra dag!
  Ewa Arlabonde

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.