Till senaste kommentaren

Går det att återvinna en förpackning som innehåller både plast och kartong?

Ja, det går!

Man kan låta korken sitta kvar på förpackningen till pappersåtervinningen, då den trots förpackningen innehåller mest papper.

Bäst är dock att separera topp och kork och sortera som plast. Det viktigaste är att förpackningen kommer tillbaka.

Förpackningarna materialåtervinns på pappersbruk och blir nya papp- och kartongprodukter.

Plasten materialåtervinns, eller energiåtervinns på pappersbruket och driver därmed själva återvinningsprocessen.

I Sverige är det Fiskeby Board som materialåtervinner våra förpackningar.
  
Arla Konsumentkontakt (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Varför inte skippa så mkt petroliumbaserad plast som någonsin är möjligt?
 • Hej!

  Vi måste fortsätta öka andelen förnybart material i våra förpackningar.

  Tetra Top® är en förpackning som till mer än 2/3 består av förnybar råvara i form av träfibrer och sockerrörsbaserad.

  I samarbete med vår förpackningsleverantör Tetra Pak® arbetar vi på stegvis minska klimatavtrycket från vår förpackning, med slutmål att alla förpackningselement ska tillverkas från förnybart material i framtiden.

  Vänliga hälsningar

  Christina Kommunikatör
 • Hur korkade måste förpackningarna vara egentligen? Oavsett varifrån plasten kommer finns det ingen som helst anledning att sätta plastkork på en mjölk-, fil- eller yoghurtförpackning, tycker jag. Jo förresten, det finns kanske en? Genom att sätta dit korken försvårar ni för oss konsumenter att få ut innehållet ur förpackningen. Kanske tror ni att ni på detta sätt kan öka försäljningen? Men ack vad ni bedrar er! Vi konsumenter är faktiskt inte så korkade som ni tror, och har faktiskt en annan uppfattning idag än i den sex år gamla kundundersökningen ni refererar till. Någon yoghurtförpackning av det nya slaget kommer i alla fall inte in i mitt kylskåp. 

  Byt tillbaka till förpackningar utan kork. Allt annat tycker jag är korkat.
 • Hej,

  Maskinerna för Tetra Brik tillverkas inte längre. Nu har vi kommit till en punkt där vi måste pensionera de gamla maskinerna, och därmed säga hej då till en gammal trotjänare och ikon.

  Toppen av förpackningen ska vara enkel att riva isär, och den funktionen är något som vår leverantör kan justera. Vi har en dialog med Tetra Pak om våra krav på just den delen av förpackningen, eftersom vi förstått att vissa förpackningar kan vara svåra att hantera i det avseendet

  Ta gärna del av ytterligare Frågor&Svar kring vårt val av förpackning.

  Vänliga hälsningar
  Christina Kommunikatör
 • Hej Arla,
  en bit upp i denna tråd hävdar kommunikarör på Arla att förpackningsmaskiner för Tetra Brik inte tillverkas längre. Det kanske är sant. Jag arbetar inte i förpackningsindustrin, så jag litar till den information jag kan få tag på på Internet. Enligt Tetra Pak's egen webbplats säljer de förpackningsmaskiner för Tetra Brik Base, som är helt utan plastkork. Tetra Brik Edge och Tetra Brik Square är förpackningar de marknadsför som har plastkork som enkelt går att separera. Förpackningarna går dessutom enkelt att tömma på sitt innehåll. Tetra Rex Base är också utan plastkork. Tetra Rex Base Plus är en förpackning med plastkork som även den har plastkork som enkelt går att separera. Den går också enkelt att tömma på sitt innehåll.

  Det skulle vara intressant att få en förklaring på varför Arla hävdar att maskiner för Tetra Brik inte tillverkas längre och varför den nuvarande förpackningen ansågs vara bättre än de Brik- och Rex-modeller som Tetra Pak fortfarande marknadsför.
 • Hej,

  Tetra Pak erbjuder inte längre Tetra Brik Base 1000g för de specifikationer av vätskekartong, så kallad yoghurtboard, som vi behöver för att fylla färsk yoghurt.
  De erbjuder dock formatet i andra typer av vätskekartong och fyllningstekniker, tex Aseptic, men det är inte relevant för våra färska yoghurtprodukter.

  Tetra Brik Edge ingick i de förpackningar som vi konsumenttestade, men resultatet visade tydligt att Tetra Top föredrogs framför Tetra Brik Edge sett över alla viktiga parametrar för en förpackning med yoghurt.

  Tetra Rex ingick också i de förpackningar som vi konsumenttestade, men resultatet visade tydligt att Tetra Top föredrogs framför detta format. Både på frågan ”Lätt att tömma” och ”Lätta att vika ihop” fick vår valda förpackning signifikant bättre resultat än Tetra Rex.

  Våra konsumentundersökningar visade mycket entydigt att skruvkork var en hygienfaktor och därför beslutades att den nya förpackningen, som innebar att investera för dagens behov och 25 år framåt i tiden, skulle vara en förpackning med skruvkork.

  Vänliga hälsningar

  Christina Kommunikatör
 • Vi tycker det är fantastiskt att så många tar sig tid att skriva till oss, och vi vill tacka alla för ert engagemang kring ny förpackning.

  Sammanfattning:
  • Maskinerna för Tetra Brik tillverkas inte längre. Nu har vi kommit till en punkt där vi måste pensionera de gamla maskinerna, och därmed säga hej då till en gammal trotjänare och ikon.
  • Tetra Pak levererar fortfarande förpackningsmaterial till Tetra Brik 1000g för de maskiner som fortfarande är i bruk, men de erbjuder inte längre nya maskiner till försäljning av Tetra Brik 1000g.
  • Genom olika undersökningar har konsumenter fått tycka till, och de flesta föredrar en förpackning med skruvkork
  • Tetra Top är en klimatsmart förpackning som till 2/3 består av förnybar råvara, kartong och förnybar plast.
  • Vi samarbetar med vår leverantör Tetra Pak för att få ännu lägre klimatavtryck genom att stegvis börja byta ut fossil plast mot växtbaserad plast.
  • På sikt, när hela förpackningen består av förnybar råvara kommer den till och med ge lägre klimatavtrycket jämfört med den gamla förpackningen.
  • Det är ett utvecklingsprojekt som har försenats, så tills vidare kommer vi att klimatkompensera för skillnaden mellan gammal och ny förpackning 
  • Toppen av förpackningen ska vara enkel att riva isär, och den funktionen är något som vår leverantör kan justera. Vi har en dialog med Tetra Pak om våra krav på just den delen av förpackningen, eftersom vi förstått att vissa förpackningar kan vara svåra att hantera i det avseendet.
  • Om man väljer att inte separera toppen från kartongen utan sorterar den som den är i sin helhet i pappersåtervinning, materialåtervinns förpackningen på pappersbruk och blir till nya papp- och kartongprodukter. Plasten energiåtervinns på pappersbruket och driver därmed själva återvinningsprocessen
  • Oavsett vilket sätt man väljer att sortera så kommer hela förpackningen att återvinnas. Det viktigaste är att förpackningen återvinns.
  • All typ vätskekartong består till största del av kartong (förnybart material tillverkat av trä) men även av plastskikt som behövs för att skydda kartongen från att lösas upp av det flytande innehållet.
  • Frågor&Svar
  Arla Konsumentkontakt
  (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.