Har Arla slutat klimatkompensera?

Den klimatkompensation Arla gjort för Arla Ko® Eko-sortimentet fasades ut vid årsskiftet 2022/2023 i takt med att vi växlar upp andra klimat- och hållbarhetsåtgärder.

Våra totala satsningar på klimat- och hållbarhetsområdet kommer inte miska, utan tvärtom öka. Det finns många sätt att bedriva hållbarhetsarbete. Arlas mål att nå netto noll klimatavtryck för den svenska produktionen 2045 gäller även fortsättningsvis.

Klimatkompensation kan aldrig ersätta ett ambitiöst arbete för att minska utsläppen. Vi kommer därför framåt att fokusera på fler aktiviteter närmare gårdarna i Sverige. Exempelvis har vi infört en ny hållbarhetsersättning för att finansiera och motivera åtgärder som bidrar till att minska mjölkgårdarnas klimatutsläpp med 30 procent till 2030. Totalt öronmärks 5 miljarder kronor om året till detta initiativ.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete på Arla.se
Arla Konsumentkontakt (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.